Manifesto

SÜRDÜRÜLEBİLİR “GÜÇLÜ GELECEK”

1. Saya Holding misyonumuzdan aldığımız güçle, attığımız her adımda Dört Temel değerimizi öne çıkarıyoruz:

  • Faydalı Olmak
  • İnsana Değer, Liyakat
  • Küresel Rekabet
  • Güvenilirlik

2. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı da Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile bütünleştiriyoruz.

3. Mevcut kaynaklarımızı toplum, çevre ve şirketlerimiz için en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz.

4. Faaliyetlerimizde sürdürülebilir karlılık hedefliyor; çalışmalarımızı İnovasyon ve Ar-Ge ile şekillendiyor, İstihdam ve İhracat ile destekliyoruz.

5. “Sermaye Ötesi Değerlerimiz”den aldığımız güçle imzamızı attığımız her işte Geleceğe Değer Katmak için çalışıyoruz.