Sosyal Sorumluluk

İnsanlara ve kurumlara bulundukları toplumlarda bazı sorumluluklar yüklenmiştir. Ailede, sosyal çevrede, okulda, işte ve ortak alanlarda sorumlulukların yerine getirilmediği toplumlarda; karmaşa, haksızlık, adaletsizlik, yoksulluk ve cahillik gibi bazı olgular türer. Toplumsal huzursuzluklar bu kötü olguların artması ile tetiklenmektedir. Toplumda bu tarz olguların oluşmasını engellemek veya azaltmak amacıyla gönüllü faaliyetlerde bulunulması, “Sosyal Sorumluluk” kavramını doğurmuştur. Sosyal sorumluluk, karşı taraftan herhangi bir beklenti içinde olmadan, kendisini topluma karşı sorumlu hissederek, toplumun değer yargılarına, normlarına, gelenek ve göreneklerine, ülkenin kanun ve kurallarına, dini duygularına, insanî değerlerin inceliklerine uygun hareket ederek gönüllü faaliyetlerde bulunulmasıdır.

Sosyal sorumluluk anlayışına sahip bireyler, hiçbir karşılık beklemeksizin insanlara faydalı olan, onların mutluluğu ile mutlu olan “güzel insan” modeline uygun insanlardır ki toplumlar bu insanların çalışmaları ve eserleri ile huzur, mutluluk, sağlık ve değer bulmuşlardır. Bu durum şirketler için de böyledir. Toplumun kaynakları ile beslenen ve yine aynı topluma değer üreten şirketler de yaşadığı topluma karşı olan sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

Böyle bir sosyal sorumluluk anlayışını özetleyen; “En hayırlınız, en faydalı olandır.” ilkesi ile yola çıkan SAYA Holding, aile ve şirket değerleri doğrultusunda gerek Ağustos 2014 tarihine kadar Sancaklar Vakfı vasıtasıyla, gerekse de doğrudan SAYA Holding, Grup Şirketleri ve Sancak Ailesi olarak ülkemizin dayanışma, birlik ve beraberlik kültürüne bu güne kadar katkıda bulunmuştur. Bundan sonra da bulunmaya devam edecektir. Bu amaçla grubumuz;

  • Ülkemize yetişmiş insan kaynağı sağlamak için eğitim,
  • Yaşamı yüceltmek ve ona estetik katmak için kültür ve sanat,
  • Ülkemizin ve hatta dünyanın en büyük baş belası olan uyuşturucu ile savaş,
  • Çağın hastalığı obezite ile mücadele,
  • Yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılayabilmek için ekonomik yardımlar,

gibi konularda çalışmalarını belirlemiş ve bu konularda sağlayabileceği faydayı arttırmaya odaklamıştır.