Volt Motor, ilk ‘sürdürülebilirlik’ raporunu yayımladı (DHA)

Volt Motor, ilk ‘sürdürülebilirlik’ raporunu yayımladı (DHA)

Volt Motor, ilk 'sürdürülebilirlik' raporunu yayımladı

‘Sürdürülebilir Küresel Marka’ olmayı hedef olarak belirleyen Volt Motor, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. İlki yayımlanan raporun güncel sürdürülebilirlik strateji çerçevesini, hedeflerini ve şirketlerinin çevresel, sosyal yönetişim alanlarındaki uygulamalarını içerdiği ifade edildi. Raporun Volt Motor’un 2021 yılı boyunca gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarını ve hayata geçirdikleri iyi uygulamaları kapsadığı belirtilirken, sürdürülebilirlik strateji çatısını ‘Güçlü Gelecek’ söylemiyle oluşturan şirketin, bu odak alanlarındaki çalışmalarıyla, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlamayı hedeflediği bildirildi.

UN GLOBAL COMPACT

United Nations (UN) Global Compact 160’ın üzerinde ülkede 15 binin üzerinde şirket ve 5 binin üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifine üye olmanın önemine dikkat çeken Volt Motor Genel Müdürü Ahmet Sancak, 2000 yılında çalışmalarına başlayan UN Global Compact’ın dünya, tüm insanlar, topluluklar ve pazarlara fayda sağlayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik ettiğine dikkat çekti.

 

YEŞİL DÖNÜŞÜM VURGUSU

“2021 yılı itibariyle başlattığımız sürdürülebilirlik temelli yeşil dönüşüm yolculuğumuz ile ekonomik, çevresel ve sosyal riskleri ve fırsatları karar mekanizmalarımızda tüm paydaşlarımızın görüşlerini alarak birlikte değerlendiriyoruz” diyen Sancak, “Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik ilkelerini kurum kültürüne ve değer zincirine yaygınlaştıran, yarattığı ekonomik, sosyal ve çevresel etkinin bilinci ile sürdürülebilir ve güçlü bir gelecek için çevreye ve topluma karşı sorumlu üretim gerçekleştiren küresel bir şirket olmak, Sürdürülebilir Kalkınma vizyonumuzun temellerini oluşturuyor. Bu vizyon ile bilhassa iklim krizi sebebiyle uluslararası ticarette ortaya çıkması muhtemel yeni sistemlere adapte olarak küresel piyasalardaki rekabetçi gücümüzü korumayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Volt Motor, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

‘KARBON AYAK İZİ AZALTILIYOR’

Sorumlu üretim ilkesi doğrultusunda çevresel sorumlulukların bilincinde olduklarını vurgulayan Sancak, konuya ilişkin şunları da kaydetti:

“Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kalkınma vizyonumuz çerçevesinde; yeşil dönüşüm sürecimizi hızlandırmayı hedefliyoruz. AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nı ve Emisyon Ticaret Sistemi’ni düşük karbonlu iş modeli odaklı yatırımlarımız, devreye alacağımız yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojik uygulamalarımızı önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş yol haritamızı somut veriler ışığında geliştirmek ve net sera gazı emisyon azaltımı odaklı bir takvim oluşturabilmek adına 2021 yılında kurumsal sera gazı envanterimizi uluslararası protokollere uygun olarak (Kapsam 1-2-3) belirledik.”

 

Volt Motor, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

 

Raporda Saya Grup bünyesinde yer alan Volt Elektrik Motorları’nın ‘Sürdürülebilir Güçlü Gelecek’ fikrinden hareketle çıktığı yolda çalışmalarını sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamak için sürdürdüğü, yaklaşımını ‘çevre’, ‘toplum’ ve ‘finans’ olarak üç ana kulvarda önceliklendirdiği ifade edildi. Enerji kaynaklarını yenilenebilir ve sürdürebilir bir hale getirme hedefindeki şirketin hem ürünlerinin üretimi aşamasında hem de nihai tüketiciye ulaşan ürünlerinde net karbon ayak izini azaltmak için adım attığı belirtildi.

Habere git